trainingen en workshops
Binnen Silderhuis logopedie zijn er mogelijkheden voor verschillende trainingen en/ of workshops, deze kunnen desgewenst gegeven worden op locatie en overal in Nederland.

Het kan gaan om trainingen gericht op stem en stemgebruik. Dit kan bijvoorbeeld voor een koorgezelschap of voor beroepsprekers. Onder beroepsprekers wordt onder andere verstaan mensen die werkzaam zijn bij een callcenter, leerkrachten en docenten. Een aantal voorbeelden van aangeboden trainingen/ workshops zijn:
  • De basisstem;
  • De geschoolde stem;
  • Presentatietechnieken.
De trainingen/ workshops zijn altijd interactief van karakter. Er zijn oefeningen of opdrachten die worden uitgevoerd en waarbij er direct feedback kan worden gegeven door de trainer. De duur van de training/ workshop kan worden aangepast naar gelang de doelgroep, grootte van de groep en de specifieke wensen van de opdrachtgever.

Er kunnen ook incompany trainingen op onderwerp gegeven worden, hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een groep leerkrachten die wellicht meer informatie willen over de spraak- en taalontwikkeling van kinderen of welke invloed communicatie heeft op gedrag van kinderen. Trainingen kunnen in overleg samen worden gegeven met de gedragsdeskundige en kan specifiek ingaan op uw wensen.
Ook kunnen er trainingen gegeven worden die betrekking hebben op lezen en spellen en ook dyslexie.

Na een verkennend gesprek waarin wensen kenbaar kunnen worden gemaakt, krijgt u een offerte toegestuurd. Let wel deze is altijd inclusief b.t.w. en inclusief reiskosten. Deze staan wel apart vermeld op de factuur.

Copyright Ilona Silderhuis 2014