team
Ilona Silderhuis

Sinds 2002 ben ik werkzaam als logopedist. Vanaf die tijd ben ik ook met tussenpozen werkzaam geweest als docent, trainer, begeleider en ontwikkelaar in dienst van verschillende HBO-opleidingen Logopedie.
In mei 2013 heb ik SILDERHUIS logopedie opgericht met als doel logopedische zorg en ontwikkeling te kunnen (aan)bieden in de breedste zin van het woord. Dit geldt zowel met en voor cliënten, als voor studenten logopedie en collega logopedisten.

Als logopedist ben ik gestart met een eigen praktijk in Zwolle in 2002. Dit heb ik zes jaar met veel plezier gedaan. Daarna kwamen er andere uitdagingen op mijn pad en heb ik gewerkt binnen verschillende grote zorginstellingen gericht op mensen met verstandelijke beperking. Ik heb zowel gewerkt met kinderen als volwassen en heb individuele, maar ook groepsbehandelingen gegeven. Het samenwerken met verschillende professionals is een toevoeging in de uitoefening van mijn vak als het gaat om complexe (logopedische) hulpvragen. Naast de individuele begeleiding is de begeleiding naar de directe omgeving toe ook van groot belang. Gedurende die periode heb ik mij onder andere gespecialiseerd en geschoold in de preverbale logopedie en Sensorische Informatieverwerking. Vanuit mijn werk heb ik tevens ook veel ervaring opgedaan in de Totale Communicatie en daaraan gekoppeld de Ondersteunende Communicatie. In de Ondersteunende Communicatie zijn erg veel mogelijkheden, mogelijkheden die van enorme invloed kunnen zijn op de communicatie maar ook op het gedrag. Hierbij vallen ook babygebaren als specialisatie.

Als Logopedist ben ik breed geschoold, maar is focus tevens van belang. Daarom in het voor mij als professional relevant me verder te ontwikkelen, continu mijn horizon te verbreden en nieuwe ontwikkelingen bij te houden die van belang zijn voor mijn vakgebied. Door alle gevolgde cursussen, korte opleidingen en nascholingsactiviteiten ben ik ingeschreven in het kwaliteitsregister.

Als trainer, docent, begeleider, coach en ontwikkelaar heb ik veel ervaring met volwassen opgedaan. Ik heb in verschillende jaargangen studenten begeleid, zowel in groepsverband als individueel. Het kon gaan om verschillende kennisvakken binnen de Logopedie tot aan de individuele studieloopbaan begeleiding. Aanvullend heb een opleiding gevolgd en afgerond die zich richt op de didactische professionalisering. Tegenwoordig ontwikkel en verzorg ik ook post-HBO onderwijs voor logopedisten onder andere gericht op: lees- en/ of spellingsproblemen, Autisme Spectrumstoornissen en babygebaren.

Ik ben aangesloten bij de vakvereniging NVLF en ben ingeschreven in het kwaliteitsregister. Tevens ben ik DTL gecertificeerd. Voor u betekent dat, dat er in de eerste instantie geen verwijzing nodig is van een (huis)arts. U kunt vrijblijvend contact met mij opnemen en ik neem dan de DTL screening af als het gaat om een logopedische hulpvraag. Mocht blijken dat het een hulpvraag is die zich beperkt tot de Logopedie, dan kunnen we direct starten met het logopedisch traject. Is dit niet het geval, dan verwijs ik u alsnog terug naar uw (huis)arts.
Ik ben aangesloten bij een aantal kwaliteitskringen, tevens ben ik oprichter en kwaliteitskringbegeleidster van de logopedie-dyslexiekring Midden-Nederland.

Specialisaties op een rijtje:
 • Preverbale logopedie
 • Lees- en spellingsproblemen
 • Dyslexie
 • Ondersteunende communicatie
 • (Baby) Gebaren
 • Sensorische informatieverwerking
 • Begeleiding gedragsproblematiek
 • Meertaligheid
 • Autisme Spectrum StoornissenIlona Silderhuis

Ilona Silderhuis
@:info@silderhuislogopedie.nl
Thea Visser

Ik ben Thea Visser-van Houwelingen. Als u met de praktijk belt of mailt is er grote kans dat ik uw eerste aanspreekpunt zal zijn.

Ik ben geen logopediste, maar verzorg de administratie en andere werkzaamheden die zich voordoen in de praktijk. Ruim 7 jaar geleden ben ik als administratieve kracht gestart met 0,0 ervaring op het logopedische vlak. Inmiddels heb ik er aardig wat van opgestoken en moet ik zeggen dat het mij enorm verbaasd heeft hoe breed de logopedie eigenlijk is.

Ik werk met veel plezier in de praktijk, daarnaast ben ik ook te vinden op het veld van Pack Leader Training- en Transformation center in Hoeven, wandel ik graag met mijn hond en is tuinieren een hobby.Thea Visser

Thea Visser
@:tvisser@silderhuislogopedie.nl
+31 (0)184 613782
Amanda Boer

In 2008 ben ik afgestuurd aan de Hogeschool Utrecht opleiding Logopedie. Na mijn opleiding ben ik meteen aan de slag gegaan bij Logopediepraktijk Jose van Dongen voor drie dagen in de week. Op de andere dagen heb ik verschillende waarnemingen gedaan voor andere praktijken in de regio. Uiteindelijk na een aantal waarnemingen te hebben gedaan ben ik meer bij Jose van Dongen gaan werken en daar ben ik niet meer weg gegaan.

Binnen de praktijk, die nu valt onder SILDERHUIS logopedie werk ik hoofdzakelijk met kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar met complexere hulpvragen zowel in de praktijk als aan huis. Mijn werk heeft meer inhoud gekregen toen we samen met verschillende disciplines het multidisciplinair kinderteam BOOOM zijn gestart. Vanuit deze visie probeer ik mijn werk te doen. We denken en werken vanuit het perspectief van het kind, de ouder(s)/ verzorger(s), hun kracht en kwaliteit. Samen gaan we op zoek, vraag- en oplossingsgericht, zodat het kind en omgeving nieuwe stappen in de ontwikkeling kunnen gaan zetten. Ieder kind is uniek en daarom zal de behandeling ook altijd aangepast worden aan het kind en zijn omgeving.

Om mijn werk zo goed mogelijk te doen en om steeds te blijven groeien in mijn werk heb ik verschillende bij- en nascholingen, opleidingen en cursussen gedaan. Ik ben aangesloten bij twee kwaliteitskringen, sta ingeschreven bij de NVLF en in het kwaliteitsregister paramedici. Verder neem ik deel aan het Downteam in het Albert Schweitzer Ziekenhuis en Zorgplatform Graafstroom. De volgende bijscholingen, opleidingen en cursussen heb ik de afgelopen jaren succesvol afgerond:
 • OMFT
 • Anders kijken naar kinderen 1
 • Anders kijken naar kinderen 2
 • Cursus DTL
 • Breinbrekers
 • Eet- en Drinkproblematiek bij jonge kinderen 1
 • Eet- en Drinkproblematiek bij jonge kinderen 2Amanda Boer

Amanda Boer
@:aboer@silderhuislogopedie.nl
Elseline van Renswoude

In juli 2013 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam. In de periode die volgde ben ik voor een langere periode naar het buitenland gegaan om de wereld te ontdekken. Tijdens mijn reis heb ik vrijwilligerswerk gedaan bij een organisatie die zich onder andere inzet voor kinderen met gehoorproblemen en kinderen met een schisis.
Ik heb in deze periode veel geleerd over de landen en hun diverse culturen.
Sinds april 2015 ben ik werkzaam als logopedist in de vrijgevestigde praktijk. Hier richt ik mij met name op kinderen met spraak- en taalproblemen en kinderen en volwassenen met stemproblemen.
Vanaf november ga ik ook een cursus volgen 'Logopedische interventies bij lees- en spellingsproblemen'.
Ik ben aangesloten bij de vakvereniging NVLF en ben ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici.
Tevens neem ik deel aan een kwaliteitskring voor logopedisten.Elseline van Renswoude

Elseline van Renswoude
@:evanrenswoude@silderhuislogopedie.nl
Gerjanne Spijkerboer

In 1995 ben ik afgestuurd als logopedist en al snel daarna ben ik aan de slag gegaan in het speciaal onderwijs, waar ik gewerkt heb met dove en meervoudige gehandicapte kinderen in de leeftijd van 2,5 t/m 12 jaar. Tijdens deze periode stond Totale Communicatie centraal en heb ik mij de gebaren van de Nederlandse Gebarentaal eigengemaakt.

De jaren hierna heb ik gewerkt bij de GGD en waren de werkzaamheden gericht op de preventieve logopedie.
De afgelopen 10 jaar werkte ik weer binnen het speciaal onderwijs met kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking.
Ik heb veel ervaring met kinderen met verschillende stoornissen en syndromen zoals; het syndroom van Down, het fragiele-x syndroom en autisme. Ik werk graag met kinderen de speciale hulp nodig hebben.
Ik heb hiervoor verschillende cursussen gevolgd zoals Prompt, PECS, eet- en drinkproblematiek bij meervoudig gehandicapte kinderen, Leespraat en Tan-Soderbergh.
Ik ben ervaren op het gebied van Totale Communicatie, ofwel ondersteunende communicatie, zoals NmG (Nederlands met Gebaren), spraakcomputers en picto-systemen.
Nu ik in de praktijk werk ga ik mij ook richten op volwassen en ben ik mij aan het bijscholen op het gebied van spraak-/ taal- en slikproblemen ten gevolge van niet aangeboren hersenletsel.
Ik ben aangesloten bij de vakvereniging NVLF en ben ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici. Ook neem ik deel aan een kwaliteitskring voor logopedisten.
Mijn specialisaties:
 • Prompt
 • Ondersteunende communicatie
 • Nederlands met Gebaren
 • Eet- en drinkproblematiek
 • Downsyndroom
 • Autisme
 • Afasie
 • Dysartrie
 • DementieGerjanne Spijkerboer

Gerjanne Spijkerboer
@:gspijkerboer@silderhuislogopedie.nl
+31 (0)6 42075990
Dieke Benjamin

Mijn naam is Dieke Benjamin-ten Broeke en ik ben in 1995 in Utrecht afgestudeerd als logopedist. Ik heb daarna vervangingen gedaan op verschillende scholen voor kinderen met ernstige spraak-/taal moeilijkheden (ESM). Daar hielp ik kinderen met ernstige articulatieproblemen en hielp ik kinderen zo effectief mogelijk te communiceren door middel van Totale Communicatie. In die periode heb ik ook twee cursussen Nederlands met Gebaren afgerond. Vervolgens ben ik gaan werken in meerdere vrijgevestigde praktijken en zag daar met name kinderen, maar genoot ik ook van het allround logopedist zijn door daarnaast verschillende volwassenen te zien met stemproblemen en/ of soms afasie.

Op de SBO-school waar ik daarna werkzaam was, zag ik veel kinderen met gedragsproblematiek en autisme.

Na mijn werk op de SBO-school heb ik veel ervaring opgedaan in het werken met meertaligheidsproblematiek, in Utrecht en Amsterdam.

Ik heb mij de laatste tijd gespecialiseerd in dyslexie en lees- en/ of spellingsproblemen.

Ik vind het fijn om nu weer dicht bij huis bij Silderhuislogopedie in Woerden te gaan werken. Ik werk daar op de dinsdag, woensdag en de vrijdag. Verder werk ik op de donderdag in de praktijk te Amstelveen.

Mijn belangrijkste cursussen op een rij:
 • Nederlands met Gebaren
 • DGM (denkstimulerend gespreks methodiek)
 • Metaphon (articulatie)
 • Dyslexie in het basisonderwijs (daaraan gekoppeld mijn registratie als dyslexiespecialist)
 • OMFT (afwijkend mondgedrag)Dieke Benjamin

Dieke Benjamin
@:dbenjamin@silderhuislogopedie.nl
Nathalie van Heusden

Ik ben Nathalie van Heusden. In juni 2015 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Fontys Paramedische Hogeschool te Eindhoven. Door diverse stages binnen het speciaal basisonderwijs (SBO), vrijgevestigde praktijk, afasiecentrum en revalidatiecentrum heb ik met verschillende doelgroepen gewerkt. Tevens heb ik tijdens de opleiding logopedie de minor 'Mensen met een verstandelijk beperking' positief afgerond. Na mijn opleiding ben ik aan de slag gegaan in twee logopediepraktijken, waar ik me richtte op diverse problemen in de spraak- en taalontwikkeling van het kind.

Sinds december 2016 ben ik werkzaam als logopedist bij Silderhuis Logopedie. Het is bijzonder om te werken vanuit mogelijkheden in plaats van beperkingen. Op deze manier sluit je als logopedist het beste aan bij de hulpvraag van zowel het kind als de ouders. Ik vind het belangrijk dat kinderen de logopedie als positief ervaren. Daarom probeer ik binnen de therapie op speelse wijze aan te sluiten bij de interesse van het kind. Bovendien is het contact met de ouders en omgeving van het kind één van de belangrijkste aspecten binnen de logopedie.

Binnen Silderhuis Logopedie richt ik me met name op kinderen met problemen in de spraak- en taalontwikkeling, afwijkend mondgedrag en eet- en drinkproblematiek. Naast de opleiding tot logopedist heb ik een aanvullende opleiding gevolgd tot preverbaal logopedist. Als preverbaal logopedist behandel ik jonge kinderen met eet- en drinkproblemen en/of slikstoornissen. Om de juiste kwaliteit te bieden, neem ik regelmatig deel aan een opleiding of cursus:
 • Eet- en drinkproblematiek bij baby's en zeer jonge kinderen
 • Directe Toegankelijkheid Logopedie
Tot slot sta ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici, en daarnaast ben ik aangesloten bij de vakvereniging NVLF.
Nathalie van Heusden

Nathalie van Heusden
@:nvanheusden@silderhuislogopedie.nl
Stephanie Rudelsheim

Ik heb sinds mijn afstuderen een jaar gewerkt in een vrijgevestigde logopediepraktijk waar ik kinderen met spraak-/taalproblematiek en afwijkende mondgewoonten heb behandeld. Tegenwoordig werk ik met veel plezier namens Silderhuis Logopedie bij autismecentrum Raeger met kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum. Tijdens mijn studie heb ik de pre-master Toegepaste Taalwetenschappen gedaan en heb ik mij verdiept in taalontwikkelingsproblematiek bij meertalige kinderen. Tegenwoordig volg ik de studie Special Educational Needs, die gericht is op communicatieproblematiek bij kinderen met gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen.
Ik heb de volgende cursussen tijdens/na mijn studie gevolgd op logopedisch gebied:
 • Nederlands met Gebaren
 • Directe Toegankelijkheid Logopedie
 • Cervicale Auscultatie
 • Oro-myofunctionele therapie
Stephanie Rudelsheim

Stephanie Rudelsheim
@:srudelsheim@silderhuislogopedie.nl
Joke Hage-Luijmes

Geboren en getogen in Utrecht volgde ik ook in die stad het VWO en de opleiding logopedie. Sinds juni 1977 ben ik logopedist.

Ik was werkzaam bij een zelfstandige schoollogopedische dienst in Kampen, in een verpleeghuis in Middelharnis en had vanaf 1987 een eigen logopediepraktijk in Maasland. Na een verhuizing ging ik in de jaren 90 werken bij de GGD Midden Nederland.

De vrije vestiging bleef echter trekken en in 2001 nam ik de Logopediepraktijk over in Montfoort.

Mijn vakkennis en mijn vaardigheden houd ik op peil en breid ik uit door het volgen van bijscholingen en cursussen. Ik ben o.a. gespecialiseerd in onderstaande onderwerpen: OMFT
 • ASS
 • Taal in Blokjes
 • MetaTaal
 • Prompt
 • Hanen (spreek uit Hennen). Ik ben een gecertificeerd en geregistreerd Hanentherapeut en geef de oudercursus: Hanen Ouderprogramma "Praten doe je met z’n tweeën"
Verder ben ik aangesloten bij de vakvereniging NVLF en ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici en neem deel aan een kwaliteitskring voor logopedisten. Ik ben een allround logopedist. Het veelzijdige beroep van logopedist beoefen ik al 40 jaar van harte en met blijvend enthousiasme en hoop dat nog een paar jaar te doen!Joke Hage-Luijmes

Joke Hage-Luijmes
@:jhage-luijmes@silderhuislogopedie.nl
Claudia Eweg

In 2010 ben ik afgestudeerd aan Hogeschool Windesheim in Zwolle.

Direct na mijn opleiding ben ik een waarneming gaan doen als logopedist in een kindercentrum en bij volwassenen in de gehandicaptenzorg. Hier heb ik vooral ervaring opgedaan met Totale Communicatie, met slikproblemen en taalproblemen.

Na deze waarneming heb ik ruim vier jaar gewerkt in een verpleeghuis. Hier heb ik als Parkinsontherapeut veel gewerkt met de ziekte van Parkinson, maar ook heb ik veel gewerkt met afasie, dysartrie en slikproblemen.

Ik heb in de afgelopen jaren de volgende cursussen gevolgd:
 • Cursus Dysartrie
 • ParkinsonNet basisscholing
 • Scholing Kwaliteitskringbegeleider
 • Scholing Mondzorg Midimo
 • Behandeling van orofaryngeale dysfagie
 • Lees- en/ of spellingproblemenClaudia Eweg

Claudia Eweg
@:ceweg@silderhuislogopedie.nl
Arina de Ruijter

In juli 2013 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool Rotterdam. Daarna heb ik gedurende 2 jaar met veel plezier op een school in Den Haag gewerkt. Sinds december 2015 ben ik met nog meer plezier werkzaam bij Silderhuis logopedie. Ik werk op de dinsdag in Hardinxveld-Giessendam. In oktober 2013 heb ik de Workshop Wijs met letters gevolgd, gericht op het vroeg signaleren en behandelen van kinderen met risico op lees- en spellingsproblemen.

Daarnaast heb ik in september 2014 de cursus Zien is snappen gevolgd. In deze cursus leerde ik over het vergroten van de woordenschat en de taalvorm van de Nederlandse taal gericht op meertalige kinderen.

Bovendien heb ik in november 2014 de cursus Metaphon gedaan, gericht op het behandelen van kinderen met fonologische articulatieproblemen.

Ook heb ik in maart 2015 de cursus Taal Totaal bijgewoond, waar we leerden om op de juiste wijze taaltesten af te nemen. Tenslotte heb ik in augustus 2015 de cursus Praktische Pragmatiek afgerond, waarbij ik leerde om kinderen met problemen in het taalgebruik te behandelen. Hierbij moet u denken aan het feit dat kinderen bij het voeren van een gesprek rekening moeten houden met wat de luisteraar al weet over het onderwerp waarover ze praten. In mei 2016 hoop ik een cursus te volgen waarbij ik jonge kinderen die stotteren leer behandelen.

Dankzij de cursussen die ik heb gevolgd heb ik brede kennis van de verschillende logopedische problemen. Ik vind het belangrijk om mijn werk te doen op een manier die aansluit op de hulpvraag van de cliënt.

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (de beroepsvereniging voor logopedisten) en sta in het Kwaliteitsregister Paramedici geregistreerd tot juli 2018.Arina de Ruijter

Arina de Ruijter
@:aderuijter@silderhuislogopedie.nl
Joanne Taal

Mijn naam is Joanne Taal en ik ben werkzaam op de praktijklocatie in Montfoort, elke woensdag en vrijdag. Sinds mijn afstuderen aan de Hogeschool Utrecht in 2014 heb ik gewerkt als allround logopedist in de vrije vestiging. De diversiteit van de cliënten en de uiteenlopende behandelingen maken mijn werk heel afwisselend. Bij Silderhuis Logopedie in Montfoort zal ik mij onder andere richten op kinderen met spraak-taalproblemen en kinderen met lees-en spellingproblematiek. Deze behandelingen vragen echt om maatwerk en nauwe samenwerking met de omgeving. Een mooie uitdaging! Ik sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en ben lid van de Nederlandse vakvereniging voor logopedisten. Daarnaast ben ik aangesloten bij een kwaliteitskring. Afgelopen periode heb ik onderstaande cursussen gevolgd:
 • Logopedische interventies bij lees- en spellingproblemen
 • Afasie: communicatie na hersenletselJoanne Taal

Joanne Taal
@:jtaal@silderhuislogopedie.nl
Copyright Ilona Silderhuis 2014