behandellocaties
Behandellocatie regio Alblasserwaard, hoofdlocatie Hardinxveld-Giessendam:

Aan de Peulenstraat 221 in het centrum van Hardinxveld-Giessendam is er een moderne praktijklocatie. Er zijn twee behandelruimtes en Thea Visser onze secretaresse is hier werkzaam. Gezien de uiteenlopende en complexe problematiek worden veel cliënten aan huis behandeld in de regio, echter dit vindt alleen plaats op medische indicatie van de verwijzer. Werkzaam in de regio Alblasserwaard zijn: Amanda Boer, Elseline van Renswoude, Nathalie van Heusden en Arina de Ruijter.

Behandellocatie Almere:

Er is een behandellocatie op zowel de Olivijn als de Aventurijn te Almere. Aventurijn en Olivijn zijn cluster 3 scholen en werken nauw met elkaar samen. Een cluster 3 school is er voor leerlingen met verstandelijke beperkingen (Zeer Moeilijk Lerend) en/of lichamelijke beperkingen (Lichamelijk Gehandicapt/Meervoudig Gehandicapt) en leerlingen die langdurig ziek zijn (Langdurig Zieken).

Er is individuele logopedie die door Gerjanne Spijkerboer verzorgd wordt en tevens hebben de scholen een logopedist in dienst, waarmee een goede samenwerking is ontstaan. De logopedist op school verzorgt de communicatie binnen het onderwijs en de ondersteuning die er voor de leerkrachten moet zijn op het gebied van communicatie. Tevens draagt zij zorg voor de verwijzing van de leerlingen. Ouders worden op de hoogte gesteld van de verschillende behandelmogelijkheden in Almere.

Bij de individuele logopedie op school zijn de ouders nauw betrokken.

Meer over deze scholen kunt u vinden op olivijn.almere-speciaal.nl en aventurijn.almere-speciaal.nl.

Behandellocatie Amstelveen:

Er een behandellocatie aan de Logger 217 te Amstelveen. Logopedisten die daar werkzaam zijn, zijn Ilona Silderhuis (vrijdag), Dieke Benjamin ( maandag en donderdag, overdag en ‘s avonds) en Gerjannne Spijkerboer (dinsdag). Er is veel specialisme en er zijn veel mogelijkheden op het gebied van stem, lezen en/ of spelling, meertaligheid, afasie, etc.

Behandellocaties Amsterdam:

Samenwerking Raeger Autismecentrum


Silderhuis logopedie verzorgt de logopedie voor het Raeger Autismecentrum, meer informatie over Raeger Autismecentrum vindt u op: www.raeger.nl. Er is een nauwe samenwerking met de disciplines van Raeger om zo optimale zorg te kunnen bieden. Logopedie is mogelijk op alle dagen van de week. Gezien wij een praktijk zijn houden wij ons aan de regels die de zorgverzekeraars stellen, dat wil zeggen dat er ook ouderbetrokkenheid noodzakelijk is. Hoe dit er uit zal zien in de praktijk kunt u met uw behandeld logopedist bespreken. Stephanie Rudelsheim is de vaste logopedist die werkzaam is binnen Raeger.

Silderhuis logopedie heeft met alle zorgverzekeraars een contract, dus de logopedie wordt volledig vergoed. U kunt zich aanmelden door middel van het contactformulier, tevens kunt u op de groep vragen naar een aanmeldformulier. Telefonisch is ook een mogelijkheid, u belt dan met ons centrale nummer: 0184-613782.

IJburg

Per 1 april 2017 is er een nieuwe locatie aan de IJburglaan gevestigd. Cliënten kunnen op deze locatie behandeld worden of op medische indicatie van de verwijzer aan huis. De praktijk is uitgebreid en er is een ervaren logopedist werkzaam op deze locatie. Deze logopedist heeft naast ervaring met kinderen, tevens veel ervaring met volwassenen met neurologische problematiek en slikproblemen.
U kunt zich aanmelden door gebruik te maken van het contactformulier, per e-mail: info@silderhuislogopedie.nl of door ons centrale telefoonnummer: 0184-613782 (bereikbaar elke werkdag van 8:30-13:30).

Behandellocatie Blokzijl:

Er is een behandellocatie aan Lage Wal 13 te Blokzijl. Ilona Silderhuis verleent in Blokzijl e.o. logopedische zorg. Dit kan ook eventueel in overleg aan huis worden verzorgd.

Behandellocatie Woerden:

Per 1 september 2016 zal er ook een praktijklocatie zijn in Woerden. De praktijk van Marie-Louise Brummans zal dan worden overgenomen door Silderhuis logopedie. De praktijk is gevestigd aan de Pompmolenlaan 26. De praktijk zal in de huidige hoedanigheid worden voortgezet. Claudia Eweg werkt de donderdag in Woerden. Daarnaast werkt Dieke Benjamin op de dinsdag en woensdag. Op de vrijdag is er een dependance van deze praktijk gevestigd op basisschool “De Achtsprong” te Woerden, waar Dieke ook werkzaam zal zijn. Meer informatie over Dieke en Claudia en de desbetreffende specialisaties kunt u lezen onder het kopje team.

Per 1 november 2016 is er ook een behandellocatie op de basisschool “Jorai” te Zegveld onder de rook van Woerden. Mocht u naar de Pompmolenlaan te Woerden moeten per auto, dan kunt u het beste Pompmolenlaan 27 invoeren in de TomTom.

Het huidige telefoonnummer zal nog een jaar blijven bestaan, echter beter is het om direct met het centrale telefoonnummer te bellen. U kunt dan sneller geholpen worden. Dit telefoonnummer is elke werkdag goed te bereiken tussen 8:30-13:30. Centrale telefoonnummer: 0184-613782.

Behandellocatie Kidztower Nieuwegein:

Per juni 2017 is er een behandellocatie van Silderhuis Logopedie in Nieuwegein. De locatie is binnen de muren van Kidztower en er wordt nauw samengewerkt met de andere zorgprofessionals die werkzaam zijn voor Kidztower. Voor meer informatie over Kidztower kunt u de website bekijken: www.kidztower.nl. Ook inwoners van Nieuwegein die logopedie nodig hebben zijn van harte welkom op deze locatie. Claudia Eweg verzorgt de logopedie. U kunt zich aanmelden door gebruik te maken van het contactformulier, per e-mail: info@silderhuislogopedie.nl of door ons centrale telefoonnummer: 0184-613782 (bereikbaar elke werkdag van 8:30-13:30).

Behandellocatie Montfoort:

Augustus 2018 is de praktijk van Joke Hagens-Luijten onderdeel geworden van Silderhuis Logopedie. Joke blijft zelf werkzaam in de praktijk en daarnaast zal Joanna Taal de logopedie verzorgen. Naast de reguliere logopedie kunt u ook in de praktijk terecht als het gaat om lees- en/ of spellingproblemen. We zijn erg blij met deze uitbreiding, temeer omdat dit dichtbij onze praktijk in Woerden is. De praktijk is ook op de zaterdag geopend.

Copyright Ilona Silderhuis 2014